Gjølmetunet

Gjølmetunet

Orkla Mardahl AS har bygd ut veg, vann og avløp i dette nye boligfeltet på Gjølme i Orkland kommune. Vi utfører også alt av grunn- og utomhusarbeider på tomtene. Prosjektet startet i 2016 og feltet bygges ut trinnvis. Prosjekt: Gjølmetunet – nytt boligfelt med 50...
Les mer
Dykdalb Orkanger havn

Dykdalb Orkanger havn

Vi bygde en ny «dykdalb» (ankerpunkt for store båter) ved kai 4 på Orkanger i 2022, med Skanka AS og Orkla Stålkonsult AS som underentreprenører på hhv. stål og betong. Prosjektet ble gjennomført vinters tid og ble overlevert byggherren til avtalt tid og med avtalt...
Les mer
Lysthusflata

Lysthusflata

Hovedmålet med prosjektet er å kunne redusere massetransporten til et minimum ved å ha en midlertidig lokal gjenvinningsstasjon på samme sted som massene hentes ut i første omgang. Målet er å unngå unødvendig tungtransport fra området hvor massene tas ut, og videre...
Les mer
Knyken Høydebasseng

Knyken Høydebasseng

Vi utførte grunnarbeid og arbeid med ledningsanlegg til det nye høydebassenget i Knyken for Orkland kommune. Dette var ett givende prosjekt som medførte fjellsprenging, spennende VA-teknikk og tilpasninger for å ivareta naturlandskapet i ett viktig anlegg for idrett...
Les mer