Gjølmetunet

Gjølmetunet

Orkla Mardahl AS har bygd ut veg, vann og avløp i dette nye boligfeltet på Gjølme i Orkland kommune. Vi utfører også alt av grunn- og utomhusarbeider på tomtene. Prosjektet startet i 2016 og feltet bygges ut trinnvis. Prosjekt: Gjølmetunet – nytt boligfelt med 50...
Les mer
Storås VA

Storås VA

Vi ble tildelt jobben med utskifting av kummer og ledninger i området rundt Øvermoan på Storås. Dette innebærer utskifting av ca. 250 meter med overvannsledninger og spillvannsledninger inkludert 12 nye kummer. Det ble også besluttet å etablere ny vannledning og...
Les mer
Lysthusflata

Lysthusflata

Hovedmålet med prosjektet er å kunne redusere massetransporten til et minimum ved å ha en midlertidig lokal gjenvinningsstasjon på samme sted som massene hentes ut i første omgang. Målet er å unngå unødvendig tungtransport fra området hvor massene tas ut, og videre...
Les mer
Rømmetunet

Rømmetunet

Orkla Mardahl AS er en offensiv maskinentreprenør som gjennomfører små og store prosjekter for stat og kommuner, industribedrifter, utbyggingsselskaper og private. Uansett størrelse på oppdraget, så har vi erfaringen og utstyret til å påta oss jobben – med dokumentert...
Les mer
Kuben

Kuben

Orkla Mardahl AS er en offensiv maskinentreprenør som gjennomfører små og store prosjekter for stat og kommuner, industribedrifter, utbyggingsselskaper og private. Uansett størrelse på oppdraget, så har vi erfaringen og utstyret til å påta oss jobben – med dokumentert...
Les mer