Vi ble tildelt jobben med utskifting av kummer og ledninger i området rundt Øvermoan på Storås. Dette innebærer utskifting av ca. 250 meter med overvannsledninger og spillvannsledninger inkludert 12 nye kummer. Det ble også besluttet å etablere ny vannledning og vannkummer, for å forbedre sikkerheten for drikkevannstilførselen i området.

Dette er et utfordrende og spennende oppdrag som er midt i blinken for oss. Det er flere utfordringer for gjennomføringen av prosjektet, men disse løses gjennom god planlegging, kompetent og dyktige medarbeidere og god dialog mellom oss, Orkland kommune og berørte beboere i området.

Prosjekt: Storås – rehabilitering av vann- og avløpsnett

Byggherre: Orkland kommune

Kvalifikasjoner

Publisert

28/11/2023