Hovedmålet med prosjektet er å kunne redusere massetransporten til et minimum ved å ha en midlertidig lokal gjenvinningsstasjon på samme sted som massene hentes ut i første omgang.

Målet er å unngå unødvendig tungtransport fra området hvor massene tas ut, og videre til et gjenvinningsanlegg lenger unna, for så å bli kjørt tilbake og bli benyttet på samme sted. Det legges stor vekt på miljø og bærekraft i form av minsket transportbehov og gjenbruk og gjenvinning av masser.

Kvalifikasjoner

Publisert

27/11/2023