Orkla Mardahl AS har bygd ut veg, vann og avløp i dette nye boligfeltet på Gjølme i Orkland kommune. Vi utfører også alt av grunn- og utomhusarbeider på tomtene.

Prosjektet startet i 2016 og feltet bygges ut trinnvis.

Prosjekt: Gjølmetunet – nytt boligfelt med 50 boenheter

Byggherre: Heimdal Sag Prosjekter AS

Kvalifikasjoner

Publisert

28/11/2023