OM OSS

ORKLA MARDAHL

OM OSS

Orkla Mardahl AS er en offensiv maskinentreprenør som gjennomfører små og store prosjekter for stat og kommuner, industribedrifter, utbyggingsselskaper og private.

Uansett størrelse på oppdraget, så har vi erfaringen og utstyret til å påta oss jobben – med dokumentert kvalitet!

ORKLA MARDAHL

HISTORIEN BAK

Orkla Mardahl AS er et resultat av sammenslåing av Orkla Maskin AS og Mardahl Maskin AS i 2021.

Orkla Maskin AS har røtter helt tilbake til 1949, mens Mardahl har en snart 40-årig historie bak seg – med særlig relevans til industrimiljøet på Grønøra. Orkla Maskin AS ble i sin tid startet opp av Arne Solhus og solgt til Svein E. Møkkelgård i 2007. Geir Mardahl har vært grunderen bak Mardahl-konsernet.

Dette er to selskaper som har hatt en betydelig innflytelse på samfunnsutviklingen på Orkanger, i gml. Orkdal kommune, Meldal og omegn over flere 10-år.

Vi har en svært kompetent arbeidsstyrke på ca. 35 personer – og er i dag den største entreprenøren i Orkland kommune. Selskapets daglige leder er Svein E. Møkkelgård.

Uansett størrelse på på oppdraget – så har vi erfaringen og utstyret til å påta oss jobben – med dokumentert kvalitet!

ORKLA MARDAHL

KOMPETANSE

Vi har ansatte med ingeniørkompetanse samt annet teknisk fagpersonell. Maskinførerne og grunnarbeiderne har fagarbeiderkompetanse og har selvstendig ansvar for utførelsen av sitt arbeid i det daglige.

Mange av våre ansatte har svært lang erfaring i bransjen, og vi rekrutterer til stadighet nye medarbeidere med riktig kompetanse og erfaring. Orkla Mardahl AS er godkjent som lærebedrift.
Med bakgrunn i våre ansattes formelle kompetanse og erfaring har vi sentral godkjenning for ansvarsrett – tildelt av Direktoratet for byggkvalitet.

Vi tar hånd om søknadsprosesser overfor offentlige myndigheter. Flere av våre ansatte har ADK-sertifikat (Anlegg-Drift-Kontroll), noe som kreves av mange oppdragsgivere for å kunne installere vann- og avløpskonstruksjoner i grunnen.

Alle maskinførerne har kompetansebevis for anleggsmaskiner. Førere av storbil innehar nødvendig kompetansebevis.

Planleggingskompetanse:
Vi prosjekterer og utarbeider selv arbeidsgrunnlag for en god del av oppdragene vi utfører. Dette dreier seg ofte om forhold som dimensjonering av vegoverbygninger, rørsystemer, løsninger for fundamentering osv. Vi bistår ofte våre kunder med veiledning i valg av løsninger og utførelsesmetoder.

ORKLA MARDAHL

LÆRLINGER

Vi har til enhver tid lærlinger i selskapet. Vi samarbeider med opplæringskontoret for anlegg og bergfag (OKAB). Vi er godkjent som lærebedrift innen anleggsmaskinførerfaget, veg- og anleggsteknikk og anleggsrørlegger.

Vi har også etablert en praksis der voksne medarbeidere uten fagbrev kan få gått opp til eksamen som privatist.