KOMMUNALTEKNISKE
ANLEGG

KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG

VI TILBYR

Vi har betydelig kompetanse, gjennomføringsevne og referanser innen bygging av vann- og avløpsanlegg, høydebasseng, pumpestasjoner, renseanlegg mm.

N
Bygging av vann- og avløpsanlegg
N
Høydebasseng
N
Pumpestasjoner
N
Renseanlegg

ORKLA MARDAHL

SENTRALT GODKJENT
ORKLA MARDAHL AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Ansvarlig søker(for alle typer tiltak)2
ProsjekterendeVeg, utearealer og landskapsutforming3
ProsjekterendeOppmålingsteknisk prosjektering2
ProsjekterendeGeoteknikk1
ProsjekterendeKonstruksjonssikkerhet1
ProsjekterendeVannforsynings- og avløpsanlegg3
ProsjekterendeMiljøsanering3
UtførendeInnmåling og utstikking av tiltak3
UtførendeVeg- og grunnarbeider3
UtførendeLandskapsutforming3
UtførendeVannforsynings- og avløpsanlegg3
UtførendeFjernvarmeanlegg2
UtførendeRiving og miljøsanering3
ORKLA MARDAHL AS er godkjent innen følgende områder:
ORKLA MARDAHL AS er godkjent innen følgende områder:
Funksjon: Ansvarlig søker
Fagområde: (for alle typer tiltak)
Tiltaksklasse: 2
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Veg, utearealer og landskapsutforming
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Oppmålingsteknisk prosjektering
Tiltaksklasse: 2
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Geoteknikk
Tiltaksklasse: 1
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Konstruksjonssikkerhet
Tiltaksklasse: 1
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Vannforsynings- og avløpsanlegg
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Miljøsanering
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Utførende
Fagområde: Innmåling og utstikking av tiltak
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Utførende
Fagområde: Veg- og grunnarbeider
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Utførende
Fagområde: Landskapsutforming
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Utførende
Fagområde: Vannforsynings- og avløpsanlegg
Tiltaksklasse: 3
Funksjon: Utførende
Fagområde: Fjernvarmeanlegg
Tiltaksklasse: 2
Funksjon: Utførende
Fagområde: Riving og miljøsanering
Tiltaksklasse: 3

Sentralt godkjent

Se vår godkjenning her

Våre oppdragstyper

Orkla Mardahl et pålitelig valg for et bredt spekter av oppdrag

N

Små oppdrag

Vi tar på oss typiske oppdrag som tomtegraving, kabelanlegg, vann og avløp, utomhusanlegg og lignende. Vi kan utføre vintervedlikehold med hjullaster med tilpasset utstyr.

N

Mellomstore oppdrag

Vi har gode referanser etter bygging av en rekke idrettsanlegg, kunstgressbaner, offentlige vann- og avløpsanlegg, vegbygging, skogsveier, sanering og riving av bygninger og anlegg.

N

Store oppdrag

Vi har vært hovedentreprenør i forbindelse med utvikling av store tomtefelt, utbyggingsområder, næringsarealer, industrianlegg og kraftverk.

ORKLA MARDAHL

MASKINPARK

Orkla Mardahls maskinpark representerer et viktig element i selskapets drift. Den består av en rekke maskiner og utstyr som er nødvendige for effektiv produksjon og behandling av deres produkter

Biler, maskinpark og utstyr

Biler, maskinpark og utstyr
15 gravemaskiner (8 – 40 tonn)
10 hjullastere
4 lastebiler
2 dumpere
3 valser
1 veghøvel
22 vare- og servicebiler
Et stort antall ekstrautstyr til anleggsmaskinene (koster, skuffer, pigghammere, skjær, børyteutstyr osv.)
Komprimeringsutstyr
Småverktøy
Landmålingsutstyr

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer detaljert informasjon om vår maskinpark.

ORKLA MARDAHL

TA KONTAKT I DAG

Send oss en melding