Sammenslåing av Mardahl Entrepenør og Orkla Maaskin

Orkla Maskin AS og Mardahl Maskin sitt entrepenørselskap
blir til Orkla Mardahl AS

Fra 1. Januar 2022

Orkla Maskin AS fusjonerer med entreprenøravdelingen til Mardahl Maskin AS

Etter at fusjonen er gjennomført vil vi ha en svært kompetent arbeidsstyrke på ca. 40 personer - og vil dermed bli den største entreprenøren i Orkland kommune.

Uansett størrelse på på oppdraget -så har vi erfaringen og utstyret til å påta oss jobben - med dokumentert kvalitet!

Folk fra Mardahl Maskin og Orkla Maskin

Våre
tjenester

Massetransport

Massetransport

 Infrastruktur

Infrastruktur

 Kommunaltekniske anlegg

Kommunaltekniske anlegg

Ingeniørtjenester

Ingeniørtjenester

Om Orkla Mardahl AS

Orkla Maskin AS har røtter helt tilbake til 1949, mens Mardahl har en snart 40-årig historie bak seg - med særlig relevans til industrimiljøet på Grønøra. Orkla Maskin AS ble i sin tid startet opp av Arne Solhus, mens Geir Mardahl har vært grunderen bak Mardahl-konsernet.

Dette er to selskaper som har hatt en betydelig inflytelse på samfunnsutviklingen på Orkanger, i gml. Orkdal kommune, Meldal og omegn over flere 10-år.

Eierne av selskapene (Møkkelgård og fam. Mardahl) har ønsket å ta vare på historiene til selskapene, og har derfor i fellesskap valgt å gi det fusjonerte selskapet navnet "Orkla Mardahl AS" .

Vår nye logo gjenspeiler nettopp dette, ved at fargene rødt (Mardahl) og blått (Orkla M.) kommer fram i vår nye logo.

Daglig leder i selskapet vil bli Svein Endre Møkkelgård, og Arne U. Hoff tiltrer som styreleder i nær framtid.

Kollasje av bilder fra Mardahl og Orkla

Ta kontakt med Svein Endre eller
Trond for mer informasjon

Svein Endre Møkkelgård

Daglig leder Orkla Maskin

Trond Mardahl

Avdelingsleder entrepenør Mardahl Maskin

Ann Kristin Dordal

Personvern